Historia Wojewódzkiego Ośrodka Kulturystki w Kielcach rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami powołania takiej instytucji byli doświadczeni kulturyści, którzy w ciągu wieloletniej kariery dostrzegli kompilacje, wynikające z braku odpowiedniej kontroli nad tą dyscypliną sportu.

alcohol-1281704_1280

Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 28 sierpnia 1998 roku w Kielcach. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miejskich, lokalni sportowcy oraz przedstawiciele kieleckich obiektów sportowych. Na spotkaniu pojawiło się łącznie 20 osób. Celem spotkania było podjęcie ostatecznych decyzji w kwestii Wojewódzkiego Ośrodka Kulturystki w Kielcach i powołanie zarządu nowej instytucji. Tego dnia wybrano także siedzibę WOK, która początkowo znajdowała się przy kieleckim rynku. W zarządzie znalazły się osoby posiadające doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć sportowych oraz szerokie kontakty biznesowe, co zapewniło solidne podstawy dla nowej instytucji. Potwierdzają to przede wszystkim szybki rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Kulturystki w Kielcach oraz liczne sukcesy, jakie udało się osiągnąć na przestrzeni osiemnastu lat.

Wśród działań podejmowanych przez WOK można wymienić organizację zawodów kulturystycznych, współtworzenie nowych obiektów sportowych oraz promocję tej dyscypliny sportu w społeczeństwie lokalnym. Kielecki ośrodek angażuje się także w działania, których celem jest wspieranie uzdolnionych sportowców oraz podnoszenie kwalifikacji kieleckich trenerów.

gym-526996_1280