Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

BADAM SIĘ, MAM PEWNOŚĆ

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
CO 2 LATA DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE
CO 3 LATA DLA KOBIET W WIEKU 25-59 LAT

Najnowsze aktualności

1 2 3 4 5